O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Od 2024 nowe terminy! Zobacz ile mamy czasu!Wysokość kar

W przypadku, nie spełnienia obowiązku związanego z brakiem zgłoszenia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub braku rejestracji rejestracji sprowadzone z UE (zarejestrowanego) w terminie 30 dni, organ rejestrujący (starosta) nałoży na nas karę finansową w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Od początku roku 2024 wysokość kar będzie stała, nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez Prezydeta Miasta (miasta na prawach powiatu) lub Starosty w drodze decyzji administracyjnej. Kwoty te będą stałe.

Za brak zarejestrowania w terminie 30 dni otrzymamy 500 zł kary, a jeśli nie zrobimy tego w terminie 180 dni kara wyniesie 1000 zł. Natomiast w przypadku firmy która trudni się handlem pojazdami kara wyniesie 1000 zł jeśli tego nie zrobimy w terminie 90 dni, a 2000 zł jeśli tego nie zrobimy w terminie 180 dni.


Obowiązek który złamiemy przed dniem 1 stycznia 2024 roku wysokość kary zależeć będzie od starosty właściwego lub prezydenta miasta w sprawach rejestracji. Wiec przykładowo w Warszawie możemy dostać karę w wysokości 200 zł, a w Gdańsku za tą samą czynność możemy otrzymać 500 zł. Karę otrzymuje się nie za brak przerejestrowania pojazdu lecz za brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu albo za brak zarejestrowania pojazdu sprowadzonego.

Warto pamiętać że od każdej kary administracyjnej można się odwołać w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji o nałożeniu kary finansowej.

15 maj 2021 Drukuj