O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Od 2024 nowe terminy! Zobacz ile mamy czasu!Na www.TerminNaRejestracje.pl w szybki i łatwy sposób sprawdzisz, do kiedy masz czas na załatwienie czynności związanych z złożeniem zawiadomienia o nabyciu, zawiadomienia o zbyciu pojazdu oraz czas do kiedy musisz zarejestrować pojazd używany sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pamiętaj że w przypadku nie dotrzymania terminu, zostanie na Cię nałożona kara finansowa w wysokości od 200 zł do 1000zł.
Fakt zgłoszenia zbycia pojazdu w przypadku jego sprzedaży lub zgłoszenie nabycia pojazdu w przypadku jego zakupu, jest czynnością materiałowo-techniczną i nie podlega ona wydaniu decyzji w tym zakresie. Za zgłoszenie nie będziemy musieli dokonywać jakiejkolwiek opłaty, z uwagi na to, iż ta operacja jest bezpłatna. Czy to jakaś nowość? Absolutnie nie. Obowiązek był zawsze, lecz właściciele pojazdu nie respektowali przepisów prawa o ruchu drogowym, w związku z tym, od dnia 01-01-2020 r. wprowadzone zostały kary finansowe w tym zakresie.
Mamy nadzieję, że prezentowana państwu strona, przynajmniej trochę, będzie ułatwiała szybkie obliczanie i określenie terminów na dokonywanie zgłoszeń oraz rejestracji pojazdów.
Poniżej prezentujemy przepisy, które stanowią podstawe prawną do nałożenia kary finansowej. Karę nakłada się drodze decyzji od której stronie przysługuje odowłanie do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) w terminie 14 dni od jej dostarczenia.
Zgodnie z art. 78 ust. 2. pkt. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu a w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia - art. 71 ust. 7 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Zgodnie z art. 140mb ustawy - Prawo o ruchu drogowym "kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł"